Webinar: På flukt fra krigen i Ukraina, hvordan kan vi hjelpe flyktningene i Norge?

Webpage

Del I: KunnskapsoppdateringeneVoksne og eldre flyktninger fra Ukraina: Psykososiale konsekvenser, behov og tiltak den første tiden i Norge, v/ Marianne Opaas, Forsker II, NKVTSEnslige mindreårige asylsøkere: Kartlegging av traumeerfaringer og psykisk helse, v/ Elin Sofia Andersson, Doktorgradsstipendiat, NKVTSBarn og unge på flukt fra krig – Traume og tilpasning, v/ Akiah A. Ottesen, Psykologspesialist, PhD, NKVTSFlyktningbiblioteket, v/ Kristin Alve Glad, Forsker, NKVTSRessurssider for psykososial oppfølging av flyktninger i Norge, v/ Ingebjørg Lingaas, NKVTSDel II:School education in Ukraine: Status Update, v/ Iryna Sabor, Head of Early Childhood and School Section, The European Wergeland CentreRefugees Well School, v/ Per Kristian Hilden, Førsteamanuensis UiO, Seniorforsker NKVTSFlukt, psykososiale konsekvenser, skolen som arena for mestring, v/ Arnfinn J. Andersen, Forskningsleder, NKVTSTraumer og læring, v/ Jon-Håkon Schultz, Professor / Pedagigisk psykologi, UiTTraumekartlegging og -behandling av ukrainske flyktningbarn, v/ Ragnhild H. Løwgren, Psykologspesialist, NKVTSUtredning og behandling av ukrainske flyktninger, v/ Harald Bækkelund, Psykologspesialist, PhD, NKVTS

Information
  • Date: 2022
Creators
Gå til publikasjonen