Undersøkelse etter drukningstragedien i Tromsø: Hva kan vi lære om integrering og flyktninghelse?

Report

2. desember 2019 døde en kvinne og to av døtrene hennes av drukning i Tromsø. Den tredje datteren ble alvorlig skadet. Kvinnen var fra Sør-Sudan og hadde fått opphold i Norge med familiegjenforening. Hun hadde bodd i Norge i litt over to år. Hendelsen vakte stort engasjement i Tromsø, blant annet med fakkeltog, minnemarkering, innsamling av penger til de etterlatte og oppstart av sosiale lavterskeltilbud. Etter politiets etterforskning, konkluderte påtalemyndigheten at mor var gjerningsperson og at hun var alene om handlingen. Ettersom hun selv døde, ble straffesaken henlagt.

Extra: Number Of Volumes: Rapport 3 - 2021

Information
  • Date: 2021
Creators
Gå til publikasjonen