Koronabibliotek

Databasen viser en oversikt over forskningsbasert kunnskap rundt psykososiale forhold og sårbare grupper ved pandemi, med fokus på covid-19 spesielt.

Viser 1-20 av totalt 97 referanser

Worry and mental health in the Covid-19 pandemic: Vulnerability factors in the general Norwegian population

BMC Public Health - Journal Article
Forfattere: I. Blix, M. S. Birkeland, S. Thoresen
Les mer Gå til publikasjonen

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

Report
Forfattere:
Les mer Gå til publikasjonen

Usikkerhet i koronaens tid. En studie av kulturarbeidere med ulike tilknytningsformer til arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet - Journal Article

Kunst- og kulturfeltet ble hardt rammet av covid-19-pandemien. I en svært uoversiktlig situasjon i midten av april 2020 gjennomførte vi en undersøkelse blant medlemmene i Creo – Norges største interesseorganisasjon innen feltet. Respondentene erfarer stør...

Forfattere: Beate Elstad, Erik Døving, Dag Jansson
Les mer Gå til publikasjonen

Trusting Others During a Pandemic: Investigating Potential Changes in Generalized Trust and Its Relationship With Pandemic-Related Experiences and Worry

Frontiers in Psychology - Journal Article

Generalized trust, the belief that most other people can be trusted, has positive consequences for health and wellbeing. An increased sense of community is often seen in times of crisis or disaster, but it is unclear whether this is the case in the COVID-...

Forfattere: S. Thoresen, I. Blix, T. Wentzel-Larsen, M. S. Birkeland
Les mer Gå til publikasjonen

Trangboddhet og barnefamiliers hverdagsliv i koronaens tid

Tidsskrift for boligforskning - Journal Article

Boforhold har betydning for barnefamiliers situasjon og er en viktig faktor i barns oppvekstmiljø. Å bo trangt er en faktor som kan påvirke muligheten for ro og hvile, livsutfoldelse og kan gi familiestress. I Norge vet vi relativt mye om hvor mye plass v...

Forfattere: Brattbakk Ingar
Les mer Gå til publikasjonen

To år med pandemi - status for det psykiske helsetilbudet til barn og unge

Report
Forfattere:
Les mer Gå til publikasjonen

The mark of mental health problems. A field experiment on hiring discrimination before and during COVID-19

Social Science & Medicine - Journal Article

Mental health problems are associated with poor labour market outcomes. Based on data from a field experiment, this article investigates the extent to which hiring discrimination limits the job opportunities of young applicants who disclose a history of m...

Forfattere: Vegar Bjørnshagen
Les mer Gå til publikasjonen

The Impact of COVID-19 and Homeschooling on Students' Engagement With Physical Activity

Front Sports Act Living - Journal Article

The COVID-19 pandemic forced an unprecedented global shutdown that closed schools for months. In many nations, schools were closed to students, and teachers directed educational activities remotely via digital devices or homeschooling resources. This arti...

Forfattere: Astrid Roe, Marte Blikstad-Balas, Cecilie Pedersen Dalland
Les mer Gå til publikasjonen

The COVID-19 Pandemic and Its Impact on Children in Domestic Violence Refuges

Child Abuse Review - Journal Article

Key Practitioner Messages The COVID-19 pandemic has resulted in negative consequences for children exposed to violence and abuse. Domestic violence refuge staff were greatly concerned about children both living outside and inside refuges. Domestic violenc...

Forfattere: Carolina Øverlien
Les mer Gå til publikasjonen

Tap og tillit: Ungdoms livstilfredshet og samfunnsdeltagelse under pandemien

Report

Rapporten undersøker hvordan ungdommer erfarte og håndterte samfunnets nedstenging under koronapandemien våren 2020. Vi beskriver ungdommers tilfredshet med livet under koronanedstengingen og hva som bidrar til å forklare ungdommenes ulike erfaringer. Vi ...

Forfattere: Ingunn Marie Eriksen, Lars Birger Davan
Les mer Gå til publikasjonen

Statistikk om koronavirus og Covid-19

Webpage
Forfattere:
Les mer Gå til publikasjonen

Social and economic vulnerable groups during the Covid-19 pandemic

Webpage

This rapid review is mainly based on searching the Norwegian Institute of Public Health’s systematic living map on COVID-19 related evidence. One author assessed the relevance of each reference based on titles and abstracts. Both Authors’ included studies...

Forfattere: V. Lauvrak, L. Juvet
Les mer Gå til publikasjonen

Sosial ulikhet i krisetider

Report

Hvilken effekt har korona-krisen hatt på minoritetsbefolkningen så langt? Har sosial ulikhet og maktstrukturer i samfunnet hatt innvirkning på hvem som rammes hardest i en krisesituasjon? I MiRA-Senterets utredning: Sosial ulikhet i krisetider (2020) kan...

Forfattere:
Les mer Gå til publikasjonen

Situational awareness and forecasting: FHI COVID-19 modelling team: 20 May 2020

Report
Forfattere:
Les mer Gå til publikasjonen

Situasjonen i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid i april 2020

Report

Mange av brukerne i målgruppen for tjenester innen psykisk helse og rusarbeid er sårbare i en pandemisituasjon, og kommunene satte derfor raskt inn tiltak for å unngå at smitte spredte seg særlig i rusmiljøene. Alle dagtilbud, gruppetilbud, kurs og aktiv...

Forfattere: Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen
Les mer Gå til publikasjonen

Smittevern ved barnevernsinstitusjoner

Report
Forfattere:
Les mer Gå til publikasjonen

Smittevern blant Oslo-ungdom under covid-19-pandemien

Tidsskrift for den Norske Lægeforening - Journal Article

Bakgrunn: Effektivt smittevern er avgjørende for å bekjempe covid-19-pandemien. Vi undersøkte om Oslo-ungdom rapporterte å overholde smittevernreglene under pandemien og om oppslutning om reglene var relatert til sosiodemografiske kjennetegn, tillit til m...

Forfattere: Tilmann von Soest, Willy Pedersen, Anders Bakken, Mira A. Sletten
Les mer Gå til publikasjonen

Selvstendig liv og smittevern – rettigheter i krysspress under covid-19-restriksjoner for personer med utviklingshemming

Tidsskrift for omsorgsforskning - Journal Article

I artikkelen retter vi søkelyset mot helse- og omsorgstjenester for personer med utviklingshemming, og vi diskuterer hvordan tjenesteytere erfarte ulike krysspress mellom smittevern og selvstendig hverdagsliv under den første koronanedstengningen. Artikke...

Forfattere: Line Melbøe, Stina Rebecca Hirsti, Rikke Gürgens Gjærum, Aina A. Kane
Les mer Gå til publikasjonen

Self-reported Mental and Physical Health Among Norwegian Adolescents Before and During the COVID-19 Pandemic

JAMA Network Open - Journal Article

Importance   The COVID-19 pandemic and resulting conditions may negatively affect adolescents. Objective   To examine aspects of self-reported mental and physical health among adolescents in Norway before and during the pandemic, including the role of p...

Forfattere: Jasmina Burdzovic Andreas, Geir Scott Brunborg
Les mer Gå til publikasjonen

SARS-CoV-2 in children and adolescents in Norway: Confirmed infection, hospitalisations and underlying conditions

Tidsskrift Norsk Laegeforening - Journal Article

Children and adolescents are at lower risk of disease caused by SARS-CoV-2. We describe the incidence of confirmed infection and hospitalisation of children and adolescents under the age of 20 in Norway, and specifically among those with underlying condit...

Forfattere: Ketil Størdal, Inger Johanne Bakken, Margrethe Greve-Isdahl, Claus Klingenberg, Eyvind Helland, Wenche Nystad, Vidar Hjellvik, Hanne Løvdal Gulseth
Les mer Gå til publikasjonen
Viser 1-20 av totalt 97 referanser