Flyktningbibliotek

Viser 1-13 av totalt 13 referanser

Webinar: På flukt fra krigen i Ukraina, hvordan kan vi hjelpe flyktningene i Norge?

Webpage

Del I: KunnskapsoppdateringeneVoksne og eldre flyktninger fra Ukraina: Psykososiale konsekvenser, behov og tiltak den første tiden i Norge, v/ Marianne Opaas, Forsker II, NKVTSEnslige mindreårige asylsøkere: Kartlegging av traumeerfaringer og psykisk hels...

Forfattere:
Les mer Gå til publikasjonen

Store psykiske helsebehov i Ukraina-krisen. Hva er god hjelpepraksis og hvor finner man relevante faglige ressurser i all infomasjonen rundt krisen i Ukraina?

Webpage

Krigen i Ukraina vekker sterke reaksjoner og ønske om å hjelpe hos mange, også i Norge. Heldigvis har Norge store ressurser og mye erfaring vi kan og bør bruke for å ta imot flyktninger på en ansvarlig og god måte....

Forfattere: Ragnhild Dybdahl, Unni Heltne
Les mer Gå til publikasjonen

Scenarier for helsetjenestebehov for flyktninger fra Ukraina

Scenarier for helsetjenestebehov for flyktninger fra Ukraina - Report

Innledning Russlands invasjon av Ukraina har ført til en umiddelbar økning i antall flyktninger til andre land i Europa. En slik situasjon krever økt beredskap hos helsetjenesten, og økt beredskap krever oppdaterte og pålitelige data for beslutningsgrunnl...

Forfattere: Hege Marie Gjefsen, Jonas Gjesvik, Katrine Damgaard Skyrud, Thor Indseth
Les mer Gå til publikasjonen

Patterns of Gender-Based Violence in Conflict-Affected Ukraine: A Descriptive Analysis of Internally Displaced and Local Women Receiving Psychosocial Services

Journal of interpersonal violence - Journal Article

Since 2014, a protracted armed conflict has afflicted eastern Ukraine, resulting in the displacement of over 1.4 million residents. The resulting humanitarian crisis has placed women, particularly displaced women, at greater risk of gender-based violence ...

Forfattere: A. Capasso, H. Skipalska, U. Chakrabarti, S. Guttmacher, P. Navario, T. P. Castillo
Les mer Gå til publikasjonen

Krisereaksjoner hos ukrainske flyktninger

Webpage

Ukrainske flyktninger kan ha opplevd overveldende hendelser og inntrykk – som krigshandlinger, tap av kjente og kjære i krigen, eller kan ha sett døde mennesker i det som var deres trygge hjemlige omgivelser. Å reagere på overveldende hendelser er normal...

Forfattere: Psykososial beredskap
Les mer Gå til publikasjonen

Prioritising mental health and psychosocial services in relief and recovery efforts in Ukraine

Lancet Psychiatry - Journal Article

Russia’s invasion of Ukraine has created a humanitarian crisis with more than 6·5 million internally displaced people and more than 3 million refugees in neighbouring countries. Mental disorders are prevalent in conflict settings....

Forfattere: W. Shi, P. Navario, B. J. Hall
Les mer Gå til publikasjonen

Mental health care utilisation among internally displaced persons in Ukraine: Results from a nation-wide survey

Epidemiology and Psychiatric Sciences - Journal Article

AimsThere are an estimated 1.5 million internally displaced persons (IDPs) in Ukraine because of the armed conflict in the east of the country. The aim of this paper is to examine utilisation patterns of mental health and psychosocial support (MHPSS) care...

Forfattere: B. Roberts, N. Makhashvili, J. Javakhishvili, A. Karachevskyy, N. Kharchenko, M. Shpiker, E. Richardson
Les mer Gå til publikasjonen

Mental health care in Eastern Europe and Central Asia: An analysis of needs and a call for greater investment

Lancet Regional Health - Europe - Journal Article

Over the past decade, there has been increased attention to global mental health, which emphasizes improving access to quality mental health care in order to reduce the worldwide treatment gap. However, Eastern European and Central Asian countries and the...

Forfattere: K. Hook, S. Bogdanov
Les mer Gå til publikasjonen

Hidden burdens of conflict: Issues of mental health and access to services among internally displaced persons in Ukraine

Book
Forfattere: Bayard Roberts, Nino Makhashvili, Jana Javakhishvili
Les mer Gå til publikasjonen

Experiences of mental health and functioning among conflict-affected populations: A qualitative study with military veterans and displaced persons in Ukraine

American Journal of Orthopsychiatry - Journal Article

Objective: This article reports findings from a qualitative study that sought to identify and describe psychosocial and mental health consequences of conflict among internally displaced persons (IDPs) and military veterans in Ukraine. The study was the fi...

Forfattere: Namrita S. Singh, Sergiy Bogdanov, Benjamin Doty, Emily Haroz, Andriy Girnyk, Vira Chernobrovkina, Laura K. Murray, Judith K. Bass, Paul A. Bolton
Les mer Gå til publikasjonen

Examing the pre-war health burden for Ukraine prioritisation by European countries receiving Ukrainian refugees

Lancet Regional Health - Europe - Journal Article

The recent escalation of conflict after the Russian invasion of Ukraine on February 24, 2022, has already displaced 2,800,000 Ukrainian refugees, 1  and the number is expected to rise in days ahead. Ukrainians can move freely between European Union Memb...

Forfattere: Valentina Marchese, Beatrice Formenti, Nicola Cocco, Giulia Russo, Jacopo Testa, Francesco Castelli, Marco Mazzetti
Les mer Gå til publikasjonen

Beskyttelse og opphold i Norge for ukrainere og russere

Webpage

Informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for deg som er er berørt av krisen i Ukraina....

Forfattere:
Les mer Gå til publikasjonen

Adaptation and testing of an assessment for mental health and alcohol use problems among conflict-affected adults in Ukraine

Conflict and Health - Journal Article

In Ukraine, a large number of internally displaced persons (IDPs) and veterans experience social and psychological problems as a result of the ongoing conflict between Ukraine and Russia. Our purpose was to develop reliable and valid instruments to screen...

Forfattere: B. Doty, E. E. Haroz, N. S. Singh, S. Bogdanov, J. K. Bass, L. K. Murray, K. L. Callaway, P. A. Bolton
Les mer Gå til publikasjonen
Viser 1-13 av totalt 13 referanser