Flyktningbibliotek

Viser 1-20 av totalt 28 referanser

Webinar: På flukt fra krigen i Ukraina, hvordan kan vi hjelpe flyktningene i Norge?

Webpage

Del I: KunnskapsoppdateringeneVoksne og eldre flyktninger fra Ukraina: Psykososiale konsekvenser, behov og tiltak den første tiden i Norge, v/ Marianne Opaas, Forsker II, NKVTSEnslige mindreårige asylsøkere: Kartlegging av traumeerfaringer og psykisk hels...

Forfattere:
Les mer Gå til publikasjonen

Voldsutsatte minoritetskvinners rettssikkerhet i Norge

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (trykt utg.) - Journal Article

Utlending som søker om oppholdstillatelse i Norge på bakgrunn av familiegjenforening og/eller familieetablering med ektefelle eller samboer, må etter dagens regelverk bo sammen med ektefelle eller samboer i tre år for å få permanent oppholdstillatelse, jf...

Forfattere: Fredrikke Fjellberg Moldenæs
Les mer Gå til publikasjonen

Undersøkelse etter drukningstragedien i Tromsø: Hva kan vi lære om integrering og flyktninghelse?

Report

2. desember 2019 døde en kvinne og to av døtrene hennes av drukning i Tromsø. Den tredje datteren ble alvorlig skadet. Kvinnen var fra Sør-Sudan og hadde fått opphold i Norge med familiegjenforening. Hun hadde bodd i Norge i litt over to år. Hendelsen vak...

Forfattere:
Les mer Gå til publikasjonen

Unaccompanied refugee minors and resettlement: Turning points towards integration

European Journal of Social Psycholgy - Journal Article

Resettling into a new country may pose many challenges for unaccompanied refugee minors (URMs). In this study we seek to get a better understanding of these challenges through analysing interviews with 48 URMs five years after their arrival in Norway, usi...

Forfattere: Elin Sofia Andersson, Ane-Marthe Solheim Skar, Tine Kristin Jensen
Les mer Gå til publikasjonen

What we know and don't know about mental health problems among immigrants in Norway

Journal of Immigrant and Minority Health - Journal Article

Mental health problems have been regarded as one of the main public health challenges of immigrants in several countries. Understanding and generating research-based knowledge on immigrant health problems is highly relevant for planning preventive interve...

Forfattere: D. S. Abebe, L. Lien, K. H. Hjelde
Les mer Gå til publikasjonen

The prevalence of mental illness in refugees and asylum seekers: A systematic review and meta-analysis

PLoS medicine - Journal Article

BACKGROUND: Globally, the number of refugees and asylum seekers has reached record highs. Past research in refugee mental health has reported wide variation in mental illness prevalence data, partially attributable to methodological limitations. This syst...

Forfattere: R. Blackmore, J. A. Boyle, M. Fazel, S. Ranasinha, K. M. Gray, G. Fitzgerald, M. Misso, M. Gibson-Helm
Les mer Gå til publikasjonen

Scenarier for helsetjenestebehov for flyktninger fra Ukraina

Scenarier for helsetjenestebehov for flyktninger fra Ukraina - Report

Innledning Russlands invasjon av Ukraina har ført til en umiddelbar økning i antall flyktninger til andre land i Europa. En slik situasjon krever økt beredskap hos helsetjenesten, og økt beredskap krever oppdaterte og pålitelige data for beslutningsgrunnl...

Forfattere: Hege Marie Gjefsen, Jonas Gjesvik, Katrine Damgaard Skyrud, Thor Indseth
Les mer Gå til publikasjonen

Psykologisk førstehjelp: Felthåndbok

Book

Denne norske utgaven av Psykologisk førstehjelp er oversatt til norsk ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i august 2011. Psykologisk førstehjelp er utarbeidet av fagpersoner ved National Child Traumatic Stress Network og Na...

Forfattere: ,
Les mer Gå til publikasjonen

Levekårsundersøkelsen for veteraner fra Forsvaret og politipersonell med erfaring fra internasjonale operasjoner. Dokumentasjonsrapport

Report

Statistisk sentralbyrå (SSB) har høsten 2012 gjennomført levekårsundersøkelsen for veteraner fra forsvaret og politipersonell med erfaring fra internasjonale operasjoner – heretter forkortet; Levekårsundersøkelsen for veteraner. Det er første gang en slik...

Forfattere: Sverre Amdam
Les mer Gå til publikasjonen

Kultur, migrasjon og traumer: Hva trenger hjelperen for å bidra til god psykisk helse og livskvalitet?

Book

Hva gjør man når en person har mange forskjellige kulturelle påvirkningskilder, har flyttet mellom ulike samfunn og bærer på overveldende og skremmende erfaringer? Hvordan skal man forstå betydningen disse erfaringene har, for den som skal hjelpes? Hva sk...

Forfattere: Karin Holt
Les mer Gå til publikasjonen

Kultur og kontekst i praktisk psykologarbeid

Book

Boken redegjør for betydningen av kultur og kontekst i psykologens arbeid, og stiller og besvarer spørsmål som: Hvilken betydning har kontekstuelle forhold for psykisk helse? Hvilke utfordringer møter vi i det krysskulturelle psykologarbeidet? Hvordan påv...

Forfattere: Akiah Ottesen Berg, Karin Holt
Les mer Gå til publikasjonen

Shame and guilt in the aftermath of terror: The Utøya Island study

Journal of Traumatic Stress - Journal Article

In recent years, there has been increased interest in trauma-related shame and guilt and their relationship to mental health. Little is known, however, about shame and guilt following mass traumas, such as terrorism. This study investigates the potential ...

Forfattere: H. F. Aakvaag, S. Thoresen, T. Wentzel-Larsen, E. Røysamb, G. Dyb
Les mer Gå til publikasjonen

School performance after experiencing trauma: a longitudinal study of school functioning in survivors of the Utøya shootings in 2011

European Journal of Psychotraumatology - Journal Article

The psychological impact on survivors of terrorism has been well documented. However, studies on adolescent survivors and the academic performance of high school students following a terrorist attack are lacking.|This study investigated academic performan...

Forfattere: I. F. Strøm, J. H. Schultz, T. Wentzel-Larsen, G. Dyb
Les mer Gå til publikasjonen

Returning to school after a terror attack: A longitudinal study of school functioning and health in terror-exposed youth

European Child & Adolescent Psychiatry - Journal Article

Terrorist attacks and mass shootings often involve youth. Knowledge is needed on how this may impact their health and functioning. This study investigates perceived academic performance and school wellbeing in 237 terror-exposed survivors of the Utøya you...

Forfattere: L. E. Stene, J. H. Schultz, G. Dyb
Les mer Gå til publikasjonen

Mental Health of Refugees and Non-refugees from War-Conflict Countries: Data from Primary Healthcare Services and the Norwegian Prescription Database

Journal of Immigration & Minority Health - Journal Article

High rates of mental health problems are consistently found among immigrants from refugee generating countries. While refugees and their family members may have experienced similar traumas, refugees are more likely to have undergone a stressful asylum per...

Forfattere: M. L. Straiton, A. Reneflot, E. Diaz
Les mer Gå til publikasjonen

Mental health challenges of immigrants in Norway: A literature review 2009-2017

Report

In Norway and worldwide, the most frequent mental health problems  –  anxiety, depression and alcohol dependency  –  are perceived as some of the main public health challenges. In Norway for the time being, the health authorities emphasize the promotion o...

Forfattere: Emine Kale, Karin H. Hjelde
Les mer Gå til publikasjonen

Long-term mental health in unaccompanied refugee minors: Pre- and post-flight predictors

European Child & Adolescent Psychiatry - Journal Article

Unaccompanied refugee minors are a particularly vulnerable group. The aim of this study is to increase our knowledge about possible pathways to well-being and integration for unaccompanied refugee minors as they strive to establish new lives in a host cou...

Forfattere: T. K. Jensen, A. S. Skar, E. S. Andersson, M. S. Birkeland
Les mer Gå til publikasjonen

"It's very hard, but I'll manage." Educational aspirations and educational resilience among recently resettled young refugees in Norwegian upper secondary schools

International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being - Journal Article

Purpose: This article explores the question: what shapes young refugees’ often high educational aspirations? A sense of mastery and future hope are among the numerous factors that can positively predict school achievements. High aspirations may thus contr...

Forfattere: B. Lynnebakke, L. W. Pastoor
Les mer Gå til publikasjonen

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Webpage

Nasjonal veileder...

Forfattere:
Les mer Gå til publikasjonen

Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge

Webpage

Innhold på siden <li aria-selected="false" class="styles_anchorlink__2jZ2L styles_tableofcontents__option__1m8X4 styles_tableofcontents__link__AzjZs" id="option_den-første-tiden-i-norge" role="option" style="box-sizing: inherit; -webkit-box-decoration-bre...

Forfattere:
Les mer Gå til publikasjonen
Viser 1-20 av totalt 28 referanser