Flyktningbibliotek

Viser 1-6 av totalt 6 referanser

Webinar: På flukt fra krigen i Ukraina, hvordan kan vi hjelpe flyktningene i Norge?

Webpage

Del I: KunnskapsoppdateringeneVoksne og eldre flyktninger fra Ukraina: Psykososiale konsekvenser, behov og tiltak den første tiden i Norge, v/ Marianne Opaas, Forsker II, NKVTSEnslige mindreårige asylsøkere: Kartlegging av traumeerfaringer og psykisk hels...

Forfattere:
Les mer Gå til publikasjonen

Scenarier for helsetjenestebehov for flyktninger fra Ukraina

Scenarier for helsetjenestebehov for flyktninger fra Ukraina - Report

Innledning Russlands invasjon av Ukraina har ført til en umiddelbar økning i antall flyktninger til andre land i Europa. En slik situasjon krever økt beredskap hos helsetjenesten, og økt beredskap krever oppdaterte og pålitelige data for beslutningsgrunnl...

Forfattere: Hege Marie Gjefsen, Jonas Gjesvik, Katrine Damgaard Skyrud, Thor Indseth
Les mer Gå til publikasjonen

Screening Tools for Mental Disorders Among Female Refugees: a Systematic Review

Journal of child & adolescent trauma - Journal Article

Female refugees are particularly vulnerable to mental disorders but assessment may be complex and challenging. Various screening tools have been developed for this population, but little is known about their usefulness. The main aim is to examine the lite...

Forfattere: O. Donnelly, G. Leavey
Les mer Gå til publikasjonen

Mental health screening and assessment tools for forcibly displaced children: a systematic review

European journal of psychotraumatology - Journal Article

Background: An unprecedentedly large number of people worldwide are forcibly displaced, of which more than 40 percent are under 18 years of age. Forcibly displaced children and youth have often been exposed to stressful life events and are therefore at in...

Forfattere: I. L. Verhagen, M. J. Noom, R. J. L. Lindauer, J. G. Daams, I. M. Hein
Les mer Gå til publikasjonen

Assessment of the health needs of Syrian refugees in Lebanon and Syria's neighboring countries

Conflict and health - Journal Article

BACKGROUND: Health needs of displaced Syrians in refugee hosting countries have become increasingly complex in light of the protracted Syrian conflict. The primary aim of this study was to identify the primary health needs of displaced Syrians in Iraq, Jo...

Forfattere: N. El Arnaout, S. Rutherford, T. Zreik, D. Nabulsi, N. Yassin, S. Saleh
Les mer Gå til publikasjonen

Assessing trauma and mental health in refugee children and youth: a systematic review of validated screening and measurement tools

European journal of public health - Journal Article

BACKGROUND: : It is estimated that children below 18 years constitute 50% of the refugee population worldwide, which is the highest figure in a decade. Due to conflicts like the Syrian crises, children are continuously exposed to traumatic events. Trauma ...

Forfattere: A. K. Gadeberg, E. Montgomery, H. W. Frederiksen, M. Norredam
Les mer Gå til publikasjonen
Viser 1-6 av totalt 6 referanser